- 16 tháng 11 - Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Wydzial Politologii i Dziennikarstwa, Lublin

Sự miêu tả

Ngày 2 ở Lublin và chúng tôi sẽ ở Wydzial Politologii i Dziennikarstwa trong ngày - mong được gặp bạn ở đó!

Chia sẻ:

Nội dung liên quan

Hãy kết nối

Bắt đầu hành trình của bạn với chúng tôi ngay hôm nay. Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp.

Di chuyển lên đầu trang
Bỏ để qua phần nội dung