- 15 tháng 11 - Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin

Sự miêu tả

Nhóm Alliance Abroad Central Europe sẽ có mặt trong khuôn viên trường từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều.  Hãy đến cùng, nói xin chào, và tìm hiểu tất cả về Công việc & Du lịch Mùa hè tuyệt vời của chúng tôi, và các cơ hội Cố vấn Trại hè Hoa Kỳ cho Mùa hè 2024!

Chia sẻ:

Nội dung liên quan

Hãy kết nối

Bắt đầu hành trình của bạn với chúng tôi ngay hôm nay. Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp.

Di chuyển lên đầu trang
Bỏ để qua phần nội dung