29th Nov - Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, Ba Lan

Sự miêu tả

Nhóm của chúng tôi sẽ có mặt trong khuôn viên trường từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, vì vậy hãy đến cùng để tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết về các chương trình làm việc và du lịch quốc tế của chúng tôi!

Chia sẻ:

Nội dung liên quan

Hãy kết nối

Bắt đầu hành trình của bạn với chúng tôi ngay hôm nay. Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp.

Di chuyển lên đầu trang
Bỏ để qua phần nội dung