Chúng tôi hiện chỉ chấp nhận các ứng viên từ Mexico, Tây Ban Nha và Ba Lan cho chương trình H-2B theo mùa.

Di chuyển lên đầu trang
Bỏ để qua phần nội dung