Món tráng miệng và thẻ thư viện tại Thư viện Trung tâm Austin

Món tráng miệng và Thẻ Thư viện tại Thư viện Trung tâm Austin từ 5:30 chiều - 7:30 tối. Nếu bạn đang có kế hoạch lấy thẻ thư viện thì bạn sẽ cần mang theo tài liệu hoặc hóa đơn cho thấy địa chỉ nhà của bạn ở Austin. Nó là miễn phí để mở một thẻ thư viện và nó là một nguồn tài nguyên tuyệt vời. Tôi hy vọng sẽ gặp nhiều bạn tại sự kiện tuyệt vời này!

Sự miêu tả

Món tráng miệng và Thẻ Thư viện tại Thư viện Trung tâm Austin từ 5:30 chiều - 7:30 tối. Nếu bạn đang có kế hoạch lấy thẻ thư viện thì bạn sẽ cần mang theo tài liệu hoặc hóa đơn cho thấy địa chỉ nhà của bạn ở Austin. Nó là miễn phí để mở một thẻ thư viện và nó là một nguồn tài nguyên tuyệt vời. Tôi hy vọng sẽ gặp nhiều bạn tại sự kiện tuyệt vời này!

Chia sẻ:

Nội dung liên quan

Hãy kết nối

Bắt đầu hành trình của bạn với chúng tôi ngay hôm nay. Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp.

Di chuyển lên đầu trang
Bỏ để qua phần nội dung