Thực tập sinh & Thực tập sinh Chương trình Thông tin Phiên họp với Alliance Abroad Mexico

Ảnh

Sự miêu tả

Realiza tu capacitación profesional ¡en Orlando, Florida! Únete a esta sesión informativa online para conocer más sobre los detalles del proceso, requisitos y las oportunidades disponibles que tenemos para ti. *No olvides enviarnos tu CV en inglés para revisar tu perfil y elegibilidad: recruitment@allianceabroad.com.mx y agrega en el asunto VISA J1.

Chia sẻ:

Nội dung liên quan

Hãy kết nối

Bắt đầu hành trình của bạn với chúng tôi ngay hôm nay. Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp.

Di chuyển lên đầu trang
Bỏ để qua phần nội dung