Đêm chiếu phim Taylor Swift Eras Tour

Hãy tham gia cùng chúng tôi để có một buổi tối khó quên với âm nhạc và tình bạn thân thiết tại Đêm chiếu phim Taylor Swift Eras Tour! 🌟 Diễn ra tại Kalahari Wisconsin Dells vào ngày 28 tháng 3 lúc 5:30 chiều, đắm mình trong sự kỳ diệu của thời đại mang tính biểu tượng của Taylor Swift trong khi gắn kết với những người tham gia giao lưu văn hóa. 🎶 Chúng tôi không chỉ thưởng thức bộ phim cùng nhau mà còn tạo ra những chiếc vòng tay tình bạn, dệt nên những kết nối vượt qua biên giới. Đừng bỏ lỡ cơ hội này để kỷ niệm sự đoàn kết thông qua âm nhạc và tình bạn! Hẹn gặp lại!

Sự miêu tả

Hãy tham gia cùng chúng tôi để có một buổi tối khó quên với âm nhạc và tình bạn thân thiết tại Đêm chiếu phim Taylor Swift Eras Tour! Diễn ra tại Kalahari Wisconsin Dells vào ngày 28 tháng 3 lúc 5:30 chiều, đắm mình trong sự kỳ diệu của thời đại mang tính biểu tượng của Taylor Swift trong khi gắn kết với những người tham gia giao lưu văn hóa. Chúng tôi không chỉ thưởng thức bộ phim cùng nhau mà còn tạo ra những chiếc vòng tay tình bạn, dệt nên những kết nối vượt qua biên giới. Đừng bỏ lỡ cơ hội này để kỷ niệm sự đoàn kết thông qua âm nhạc và tình bạn! Hẹn gặp lại!

Chia sẻ:

Nội dung liên quan

Hãy kết nối

Bắt đầu hành trình của bạn với chúng tôi ngay hôm nay. Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp.

Di chuyển lên đầu trang
Bỏ để qua phần nội dung