Hoa Kỳ – Trao đổi Văn hóa – Phiên Thông tin

Đừng bỏ lỡ Phiên Thông tin của chúng tôi vào ngày 30 tháng 1 từ 12:00 đến 1:00 chiều, tại Khoa Giáo dục của URJC, chúng tôi sẽ cho bạn biết về tất cả các cơ hội việc làm bạn có ở Hoa Kỳ với các chương trình của chúng tôi!

Sự miêu tả

Đừng bỏ lỡ buổi Thông tin của chúng tôi vào ngày 30 tháng 1 từ 12:00 đến 1:00 chiều, tại Khoa Giáo dục của URJC, chúng tôi sẽ cho bạn biết về tất cả các cơ hội việc làm bạn có ở Hoa Kỳ với các chương trình của chúng tôi!

Chia sẻ:

Nội dung liên quan

Hãy kết nối

Bắt đầu hành trình của bạn với chúng tôi ngay hôm nay. Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp.

Di chuyển lên đầu trang
Bỏ để qua phần nội dung