Tham quan Bảo tàng Nghệ thuật Blanton

Mở rộng tầm nhìn của bạn! Tham gia với chúng tôi tại Bảo tàng Nghệ thuật Blanton vào thứ Ba tuần này để có một cuộc hành trình quyến rũ qua lịch sử, văn hóa và sự sáng tạo. Vào cửa miễn phí, vì vậy hãy nắm bắt cơ hội để kết nối, học hỏi và được truyền cảm hứng cùng nhau. Hẹn gặp lại!

Sự miêu tả

Mở rộng tầm nhìn của bạn! Tham gia với chúng tôi tại Bảo tàng Nghệ thuật Blanton vào thứ Ba tuần này từ 12:30 trưa - 3:30 chiều, để có một cuộc hành trình quyến rũ qua lịch sử, văn hóa và sự sáng tạo. Vào cửa miễn phí, vì vậy hãy nắm bắt cơ hội để kết nối, học hỏi và được truyền cảm hứng cùng nhau. Hẹn gặp lại!

Chia sẻ:

Nội dung liên quan

Hãy kết nối

Bắt đầu hành trình của bạn với chúng tôi ngay hôm nay. Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp.

Di chuyển lên đầu trang
Bỏ để qua phần nội dung